Tu nghiệp sinh Nhật Bản

June 6, 2017
Quyền lợi dành cho tu nghiệp sinh tại Nhật Bản

Tu nghiệp sinh Nhật Bản, chi phí thấp lương cao

Tu nghiệp sinh Nhật Bản là một chương trình được Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ,  tạo điều kiện để lao động các nước có cơ hội được làm việc trong các công ty Nhật với nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau. Vậy, chương trình tu nghiệp sinh Nhật Bản triển khai như thế nào? Thực chất, tu nghiệp sinh là một nghĩa khác của xuất khẩu lao động,  dành cho lao động nước ngoài có lao động, có tay nghề. Theo đó, Nhật Bản sẽ hỗ trợ cho những tu nghiệp sinh về nhiều […]