Hỏi: Sau khi sang Nhật Bản bao lâu thì tôi được đi làm thêm?